Hình thức thanh toán, vận chuyển

1mj

pttt

 

Thông tin tài khoản ngân hàng
1. Ngân hàng Vietcombank.
Tên chủ tài khoản : Cao khánh Ly.
Số tài khoản: 0541001559886.
Chi nhánh Chương Dương Hà Nội.
2. Ngân hàng Viettinbank.
Tên tài khoản : Cao Khánh Ly.
Số tài khoản: 711AB0821854.
Chi nhánh Hà Nội.
3. Ngân hàng Techcombank.
Tên chủ tài khoản: Cao Khánh Ly.
Số tài khoản:19027140611014.
Chi nhánh Hà Nội.
4. Ngân hàng BIDV.
Tên chủ tài khoản: Cao Khánh Ly.
Số tài khoản: 12310000332896.
Chi nhánh Hà Nội.
6.Ngân hàng nông nghiệp( Agribank)
Tên chủ tài khoản: Cao Khánh Ly.
Số tài khoản: 1220205129460.

Chi nhánh Hà Nội

Tin nổi bật xem thêm...